Σκρέκας | Σημαντική η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου για την κυβέρνηση