Στην λαμπερή πρεμιέρα Κοκκίνου- Γιώρκα στην Λεμεσό