Στο τραπέζι η υποχρεωτικότητα εμβολιασμών και σε άλλους κλάδους