Τα τουρκικά αεροδρόμια που θα δεχτούν το πρώτο πλήγμα σε περίπτωση σύρραξης