Τη νέα ΚΑΠ παρουσίασε από τα Χανιά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης