Τι περιελάμβανε το επίσημο γεύμα της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καβάλα