Αέρα αισιοδοξίας φέρνουν οι αυξημένες τουριστικές ροές στην Κύπρο