Αφρική και κλιματική αλλαγή – Ποιο μοντέλο προτείνει η Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα (IPCC…