Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Η μεγάλη αγωνία της Δύσης για το Αφγανιστάν της επόμενης ημέρας