Αλλαγή σκηνικού με βροχή και κεραυνούς στην Αθήνα (11/08/2021)