Άγγελος Συρίγος, Δεν έχει αλλάξει στρατηγική η Τουρκία αλλά δεν είναι εύκολη μια νέα εργαλειοποίηση