Ανοιχτές για όσους επιθυμούν οι δροσερές αίθουσες των ΚΑΠΗ στην Καβάλα