Ανησυχία από την εμφανή “χαλαρότητα” στην χρήση μάσκας