Αντικαταστάθηκαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί στον δήμο Καβάλας