«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μια δύσκολη κατάσταση»