Από την κλωστή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρέμεται το Σχέδιο Ανάκαμψης