Άρχισε τη λειτουργία του το πρώτο “σχολείο του Δάσους” στον Κόρνο