Χωρίς φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση προκρίνουν οι ΗΠΑ