Δ. Σπαθής: Δεν σβήνει η φωτιά αν δεν μπεις στον δασικό δρόμο