Δια ζώσης εκπαίδευση χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις ζητούν οι φοιτητές