Δημήτρης Ηλιόπουλος, Την καρπαζιά την φοβάται ο Τούρκος. Να μην φοβάται η Ελλάς