Δωρέα του TAP στην περιφέρεια ΑΜΘ για έργα στα Τενάγη