Έφυγε από την ζωή ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος