Εμβολιασμένοι οι περισσότεροι καθηγητές στην Καβάλα με την έναρξη της Νέας σχολικής χρονιάς