Ενισχύεται το πρόγραμμα κινήτρων για εμβολιασμούς, έρχονται κληρώσεις για δώρα