Επίσκεψη γωριμίας με την πόλη της Καβάλας πργματοποιήσε ο Πρόξενος της Ρουμανίας στην Ελλάδα