Επίτροπος Περιβάλλοντος στο ΣΙΓΜΑ για άδειες και εγκαταστάσεις σε οικιστικές περιοχές