Φάκελος οπλοκατοχή: Οι προϋποθέσεις για άδεια και οι δυσκολίες στον έλεγχο