Φυσικό αέριο έναντι αποχώρησης του Αττίλα και όχι διχοτομικής Ομοσπονδίας