Γερμανία: «Ανθρώπινη αλυσίδα» κατά της εξόρυξης άνθρακα…