Γιάννης Μάζης, Δεν έκαναν λάθος οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν. Άλλαξαν Στρατηγική