Γιατί να έχουμε μόνο τρία αντί για 40 50 πυροσβεστικά άρματα Leopard;