Οι χώρες που αποφάσισαν να προσφέρουν 3η ενισχυτική δόση του εμβολίου Pfizer