Οι γιατροί του Αιγαίου κοντά στους ακρίτες της Κάσου