Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσουν να εντείνονται, λέει ο κ. Προεστός