Εικόνες καταστροφής μεταφέρει η κυπριακή αποστολή από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα