Καρέ καρέ οι επιχειρήσεις της κυπριακής αποστολής στην Ελλάδα (1)