Κεραμωτή | Σε εντυπωσιακά επίπεδα η τουριστική κίνηση για την σεζόν