Κωνσταντίνος Φίλης, Ανησυχία στην δύση προκαλεί η στάση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν