Κωνσταντίνος Φίλης, C130, 28 Τσέσνα, 33 Black Hawk μεταξύ του εξοπλισμού που “χάθηκε” στο Αφγανιστάν