Κώστας Γρίβας, Το παιχνίδι που παίζει η Δύση στο Αφγανιστάν και ο ρόλος της Τουρκίας