Κώστας Λάβδας, Σε άτακτη φυγή χωρίς λόγο τράπηκαν Αμερικανοί και ΝΑΤΟ. Τεράστια η ανθρωπιστική κρίση