Κρανίου τόπος η Βόρεια Εύβοια – Εικόνες καταστροφής