Λανθαρότε, οίνος ονομασίας προελεύσεως από τα «αμπέλια του αδυνάτου»…