Με δυσκολία η βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Α¨ϊτής