Με ένα τραγούδι διαμαρτυρήθηκαν οι μουσικοί για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στο νησί