Μια καρδιά από πρόβατα: Το συγκινητικό “αντίο” κτηνοτρόφου για τη νεκρή θεία του