Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας στο κέντρο υγείας Ελευθερούπολης