Ο Μάριος Αντωνίου για αυξήσεις στις τιμές προϊόντων