Πάνω από δέκα οχλήσεις πολιτών στην Π.Υ Καβάλας για πλημμυρικά φαινόμενα